Българо-руско научно сътрудничество в областта на историческите науки /1900 - 1914 г./


Мишев, Радослав (1982) Българо-руско научно сътрудничество в областта на историческите науки /1900 - 1914 г./ Исторически преглед, 1982, № 4, с. 54 - 64, ISSN0323-9748


 В статията са използвани непубликувани документални свидетелства от руски и български архиви, кореспонденции и др. Научното сътрудничество по история и археология носи белезите на взаимното разбирателство и доверие като се развива възходяща линия. Естествено върху това сътрудничество има известно отражение на колебанията в българо-руските политически отношения.Въпреки това отделни руски учени не се колебаят да подчертаят българският характер на населението в Македония.
  Статия
 исторически науки, научно сътрудничество, история, археология


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  24952
 Радослав Мишев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/