Проблемът за българо-руските научни връзки по история и помощните исторически дисциплини в края на XIX и началото на ХХ век в българската и съветската историография


Мишев, Радослав (1983) Проблемът за българо-руските научни връзки по история и помощните исторически дисциплини в края на XIX и началото на ХХ век в българската и съветската историография Славистични проучвания, София, Изд. "Наука и изкуство", ред. Ст. Георгиев, Н. Ковачев, П. Тодоров..., 1983, 201 с., с. 159 - 173, Код 02/9535122311/5014-31-83


 Авторът представя всички по-значими произведения, свързани с българо-руските научни контакти в сферата на историята и помощните исторически дисциплини на границата между двете столетия. От българските учени са посочени Д. Ангелов, ЗДР. Радонов и др. От представителите на руското славяноведение личат имената на Н. Державин О. В. Шпильова и др. Авторът отразява връзките и през призмата на образованието и научните специализации в Русия на В. Златарски и др. Като примери на съвместна работа се посочват К. Шкорпил и Ф. Успенски.
  Статия
 научни връзки, Н. Державин, В. Златарски, специализация, археологически разкопки.


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  24950
 Радослав Мишев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/