Австро-Унгария и Съединението през 1885 г.


Мишев, Радослав (1985) Австро-Унгария и Съединението през 1885 г. Исторически преглед, 1985, № 5, с. 52 - 66, ISSN 0323-9748


 Статията демонстрира подчертани приноси по изясняване на австро-унгарската политика към Съединението. Авторът изразява отношение и влиза в дискусия, като за пръв път предлага нови сведения и теза за австро-.унгарската позиция през 1885 г.Радослав Мишев за пръв път България излага концепцията на австро-унгарския престолонаследник Рудолф относно Съединенито и Сръбско-българската война.
  Статия
 Австро-Унгария, Съединение, кронпринц Рудолф, граф Калноки


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  24949
 Радослав Мишев

3. Симеонов С. Италия и Българската криза 1885-1888 г., В. Търново, 2008 г., 258 с., Унив. издат. "Св. св. Кирил и Методий", ред. Цв. Рашкова, цит. с.16. ISBN 978-954-524-626-5

2. Palotas E. Machtpolitik und Wirtschaftsinteressen. Der Balkan und Russland in der oesterreichisch-ungarischen Aussenpolitik 1878 - 1895. Akademiai Kiado, Budapestq 1995, 400 s., Deutsche Bearbeitung von Albrecht Friedrich, cit. s. 238. ISBN 963 05 6817 9

1. Лалков М. България в балканската политика на Австро-Унгария 1878-1903, София, Унив. издат. "Св. Климент Охридски", Военноиздателски комплекс "Св. Георги Победоносец", 1993 г., 672 с., ред. М. Калчева, цит. с. 595, 598, 600. ISBN 954-509-069-3 ВИК "Св. Георги Победоносец, ISBN 954-07-0233-X УИ "Св. Климент Охридски"

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/