L`Auriche-Hongrie et la Bulgarie a la veille de L'Union (1883 - 1885 )


Мишев, Радослав (1985) L`Auriche-Hongrie et la Bulgarie a la veille de L'Union (1883 - 1885 ) Sofia, Etudes balkaniques, 1985, № 4, p. 116 - 130, ISSN 0324-1654


 Авторът проследява австро-унгарската политика към България в навечерието на Съединението във връзка с няколко основни сюжета. Те са военният въпрос, българо-руските отношения, съединисткото движение, имигрантският въпрос в българо-сръбските отношения, Бреговският въпрос и др. Авторът показва диференциацията в отношението на държавите от Съюза на тримата императори към българо-сръбския спор през 1883 - 1884 г. Австро-Унгария и Германия подкрепят сръбските искания, докато Русия поддържа България по териториалния Бреговски спор. В последна сметка Виена би приела под някаква форма предтоящото Съединение, но не и решаване на Македонския въпрос.
  Статия
 Австро-Унгария, българия, Бреговски въпрос, Имигрантски въпрос, съединистко движение.


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  24947
 Радослав Мишев

1. Лалков М. България в балканската политика на Австро-Унгария 1878 - 1903, София, 1993 г., 672 с., Унив. издат. "Св. Климент Охридски", Военноиздателски комплекс "Св. Георги Победоносец",ред. М. Калчева, цит. с. 598. ISBN 954-509-069-3 ВИК "Св. Георги Победоносец", ISBN 954-07-0233-X УИ "Св. Климент Охридски".

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/