Австро-унгарската политика към България при режима на пълномощията /1881 - 1883 г./


Мишев, Радослав (1987) Австро-унгарската политика към България при режима на пълномощията /1881 - 1883 г./ Трудове на Великотърновския университет, "Св. св. Кирил и Методий", 22, 1987, № 3, ред. колегия: Г. Плетньов,П. Тодоров, Хр. Глушков и др., с. 71 - 96, ISSN Код 02/95314/22311/0618-14-87


 Авторът залага на идеята, че австро-унгарската политика към България през годините на т.н. Режим на пълномощията се отличава с последователност и гъвкаво приспособяване към събитията. В резултат Виена успява да увлече руската политика до ситуация, която ще доведе до охлаждане на българо-руските отношения. Докато по съединисткото движение Австро-Унгария прави по-предпазливи и толерантни изказвания по отношение на Македонския въпрос обаче дуалистичната монархия демонстрира твърд негативизъм. Връхната точка в съперничеството между Виена и С. Петербург идва след отпадането на руските генерали.
  Студия
 Австро-Унгария, режим на пълномощията, княз Александър, Русия, румелийско движение.


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  24943
 Радослав Мишев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/