Стефан Стамболов и българо-австро-унгарските отношения /1886-1894/


Мишев, Радослав (1987) Стефан Стамболов и българо-австро-унгарските отношения /1886-1894/ Стефан Стамболов - революционер и книжовник /Материали от нац. сесия, проведена на 5 декември 1984 г. /, В. Търново, 1987, ред. И. Димитров, Г. Плетньов, Ив. Радев, Д. Саздов, 196 с., с. 68 - 79. COBISS.BG-ID 1099604708


 След прекъсването на българо-руските отношения през есента на 1886 г. Австро-Унгария усилва своите възможности за увеличаване влиянието си в България. Статията анализира събитията от предисторията на Стамболовото правителство, "българските бурни времена", идването на Фердинанд в България. Авторът защитава тезата, че Австро-Унгария постига приоритетни позиции в България в сравнение с другите велики държави. Същевременно Стамболов не поставя България в безразделна зависимост на някоя от силите, а експлоатира техните противоречиви интереси, за да постигне отстъпки за интересите на България, например по владишкия въпрос и училищното дело в Европейска Турция.
  Статия
 Стефан Стамболов, Австро-Унгария, Фердинанд Сакскобургготски, владишки въпрос


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  24942
 Радослав Мишев

1. Даскалов, Р. От Стамболов до Живков. Големите спорове за новата българска история. – София : ИК Гутенберг”, ред. Л. Йонева, 2009, 515 с., цит. с. 73. ISBN 978-954-617-053-8

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/