Австро-Унгария и идеята за обявяване на независимостта на България /1889 - 1908 г./


Мишев, Радослав (1989) Австро-Унгария и идеята за обявяване на независимостта на България /1889 - 1908 г./ Исторически преглед, 1989, №3, с. 34 - 47, ISSN 0323-9748


 Проблемът е поставен в пернспектива и разкрива еволюцията в отношението на Виена според метаморфозите на българското развитие. До 1887 г. политиката на дуалистичната монархия към евентуална българска независимост е негативна но след това, при Ст. Стамболов, тя се изкушава да експлоатира идеята за независимостта при определени условия. След падането на Стамболов виенското становище се връща към старата позиция. От 1905 г. политиката на Австро-Унгария към българската независимост се променя като се стига до идеята за съгласувана акция с България през 1908 г., съобразно с виенските интереси.
  Статия
 Австро-Унгария, независимост, княз Фердинанд, прецедент, анексия


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  24941
 Радослав Мишев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/