Събитие на световната история


Мишев, Радослав (1989) Събитие на световната история София, сп. "Читалище", 1989, № 7, с. 4-6


 Статията е по повод 200-годишнината от Великата френска революция. Според автора тя е кулминационната точка на революциите в Европа и Америка през XVII - XVIII век. Значението на Френската революция се разкрива в два пласта - в национален план тя ликвидира феодализма и налага пазарната икономика. В универсален план Френската революция е важен етап в борбите на човечеството за демокрация, национална независимост и хуманно отношение към личността.
  Статия
 Френска революция, , Якобинска диктатура, Европа, Америка, демокрация.


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  24940
 Радослав Мишев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/