Oesterreich-Ungarn und die bulgarisch-russischen politischen Beziehungen 1898 - 1903


Мишев, Радослав (1989) Oesterreich-Ungarn und die bulgarisch-russischen politischen Beziehungen 1898 - 1903 Sofia, Etud. balk., 1989, № 2, p. 49 -67, ISSN 0324-1654


 Авторът проследява и коментира дипломатическите взаимоотношения в триъгълника Виена - София - С. Петербург в периода между австро-руското споразумение за статуквото от 1897 г. и Мюрцщегската реформена програма, прокламирана през 1903 г. вижда се своеобразната еволюция на двете велики сили от статукво към еформи. Значително място се отделя и на другите балкански проблеми и тяхното отражение върху дуалистичната монархия и Русия, като българо-румънските и българо-сръбски отношения и др. Усилията на българската дипломация да получи отзивчивост от Русия завършват с неуспех.
  Статия
 Австро-Унгария, България, Русия, ,реформи, Фирмилианов въпрос


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  24939
 Радослав Мишев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/