България в австро-руските балкански отношения /1903 - 1912 г./


Мишев, Радослав (1992) България в австро-руските балкански отношения /1903 - 1912 г./ В. Търново, Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", 28, 1992, №3, ред. Й. Андреев, П. Тодоров, Ив. Стоянов...,с. 103 - 171, ISSN 02046369


 Студията предлага задълбочено изследване на българския фактор в отношенията между Русия и Австро-Унгария тогава, когато въпросът за българското национално обединение доближава върховата си фаза. Общото във външната политика на двете велики сили е да бъде "умиротворено" Княжеството като фактор на регионална нестабилност. Същевременно в политиката си към София, С.Петербург и Виена преследват своите имперски интереси. Според автора това пък дава възможност на българските правителства да лавират между двете сили. Забележителен резултат в това отношение се постига по време на Босненската криза. В заключение България избира варианта за Балкански съюз, подкрепен от Русия, както се оказва нетраен.
  Студия
 Австро-Унгария, България, Русия, Анексионна криза, статукво, Балкански съюз


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  24936
 Радослав Мишев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/