НЕНКО ТОКМАКЧИЕВ - магията на акварела


Добрев, Марин (2016) НЕНКО ТОКМАКЧИЕВ - магията на акварела Община Бургас


 Въведение за каталог на художника Ненко Токмакчиев /1941-2014/: анализ на акварелното му творчество
  Отзив
 живопис, акварел, пейзаж
 Издадено
  24933
 Марин Добрев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/