ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ СТАРА ЗАГОРА


Добрев, Марин (2014) ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ СТАРА ЗАГОРА Стара Загора, 2014, Издание на „Дъга плюс“, ISBN 978-954-9387-88-9


 Въведение в представителен каталог на ХГ Стара Загора : сноваване , етапи на утвърждаване, творци, форуми, значими колекции и характеристика на Художествена галерия Стара Загора
  Статия
 история, изкуство, творци, произведения
 Издадено
  24932
 Марин Добрев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/