Европа и Северна Америка между Индустриалната революция и Първата световна война 1871 - 1918


Мишев, Радослав (1993) Европа и Северна Америка между Индустриалната революция и Първата световна война 1871 - 1918 История на страните в Европа и Северна Америка XVII - XX век, Част втора, В. Търново, Издателство "Веста", 1993, 242 с., ISBN 954-543-005-2


 Курс лекции по нова обща история за студенти от хуманитарните профили на ВУЗ. Учебникът обхваща основните теми от развитието на великите сили след Френско-пруската война от 1870/71 г. до Първата световна война. Освен това се проследяват международните отношения през разглеждания период и завършването на колониалната подялба на света. Изданието предлага списък на основните документални източници и изследвания.
  Учебник / Учебно помагало
 Трета република във Франция, културкампф, дуалистична монархия, Троен съюз, Сараевски атентат.


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  24928
 Радослав Мишев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/