Рецензия на монография "Автодискримацията", автор Манол Манолов


Чавдарова, Велислава (2019) Рецензия на монография "Автодискримацията", автор Манол Манолов Изд."ИВИС", В.Т.2019, ISBN 978-619-205-112-9


 
  Рецензия
 


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 
  24927
 Велислава Чавдарова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/