Международната обстановка през 1912 година и избухването на Балканската война


Мишев, Радослав (1993) Международната обстановка през 1912 година и избухването на Балканската война //Военноисторически сборник, 1993, № 1, с. 63-84. Разширен вариант на статия от сб. Балканските войни, В. Търново, 1995 г., ISSN 0204-4080


 Студията е написана въз основа на авторитетни австрийски, български и други източници и литература. Тя представлява разширен вариант на сериозно разширен вариант на доклад от 1995 г.Ясно а фиксирани пресечните точки и разминавания между националните интереси на България и плановете на великите сили. Показана е ескалацията на напрежението на Балканите в навечерието на войната и безсилието на силите да предотвратят назряващата война. Според автора междунаодната обстановка през 1912 г. е благоприятна за военно решение на Националния въпрос на Балканите.
  Студия
 международни отношения, Балкански съюз, България, Русия, Австро-Унгария


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  24924
 Радослав Мишев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/