Особености на феномена “четивна компетентност” при децата в начална училищна възраст. -В: Педагогически алманах. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, 13 (1), с. 86-96, ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print)


Попова, Любомира (2005) Особености на феномена “четивна компетентност” при децата в начална училищна възраст. -В: Педагогически алманах. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, 13 (1), с. 86-96, ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print) В: Педагогически алманах. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, 13 (1), с. 86-96 ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print)


 
  Статия
 четивна компетентност, начална училищна възраст
 Издадено
  24923
 Любомира Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/