Международен форум за езици, култури и комуникации в Пекин


Мандова, Искра (2018) Международен форум за езици, култури и комуникации в Пекин ПРОГЛАС, издание на Филологическия факултет на Великотърновския университет, кн. 2, Ред. кол. Николина Бурнева - гл.ред. и др., Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2018 (год. ХХVII), (с. 266-268), ISSN 0861-7902 COBISS.BG-ID 1119668196


 Подробен обзор на форума „Един пояс, един път – езици и култури“ (26–27.10.2018 г.), организиран за втора поредна година от Пекинския университет за езици и култура (BLCU) съвместно с Националния комитет за езиците и писмеността на Китайската народна република и Столичния музей. Акцентира се върху участието на преподаватели от Филологическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
  Отзив
 езици, култури, комуникации, Пекин
 Издадено
  24922
 Искра Мандова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/