Документи по История на новото време


Мишев, Радослав (1998) Документи по История на новото време Шумен, Издателство "Антос", съставители Ст. Минков, Р. Мишев, 191 с. Р. Мишев е съставител на темите от с. 93 - 194, ISBN 954-8901-25-0


 Учебното помагало представлява сборник с документи за семинарни занятия по нова обща история със студенти от съответните специалности на направлението История и археология и др. Материалите са подбрани от документални сборници, частично от по-стари христоматии и други източници. Част от тях се публикуват за пръв път на български език.
  Учебник / Учебно помагало
 Франкфуртски мирен договор, Съюз на тримата императори, съюзен съвет, колониална система, империализъм


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  24917
 Радослав Мишев

1. Кацаров С., съставител, Христоматия по история на Новото време, том I, XVII-XVIII век, София, 2013 г., 314 с. , Издат. "Иврай", ред. Р. Константинова, цит. с. 314. ISBN 978-954-9388-45-9

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/