Социалнополитическо устройство и развитие на модерния свят


Мишев, Радослав (1994) Социалнополитическо устройство и развитие на модерния свят История на новото време, В. Търново, изд. "Абагар", ред. Е. Тодорова, 1994 г. 527 с., Р. Мишев е с означен дял Социалнополитическо устройство и развитие на модерния свят - с. 299-526, ISBN 954-427-127-9


  Учебникът по нова обща история е предназначен за студенти от направлението История и археология и други близки специалности. Може да се използва от учители, преподаватели по политическа история , ученици и др. Учебната материя е обособена в два големи раздела. Първият разглежда историческото развитие на великите сили в епохата на империализма. Вторият проследява перипетиите на международните отношения, кризите и войните през същия период. След разделите авторът прилага списък на документи и литературни източници.
  Учебник / Учебно помагало
 райхстаг, консервативна партия, Троен съюз, Франческо Криспи, Уйлям Гладстон


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  24913
 Радослав Мишев

2. Желев Й. Възрожденските приписки по типикона на храма "Св. Петка" в Брезник. - Известия на държавните архиви, № 92, 2006 г., цит. с. 278. ISSN 0323-9780

1. Желева М. Франция и България 1919 - 1923. Политико-дипломатически аспекти, София, 2005, цит. с. 313

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/