Австрийският вестник "Нойе фрайе пресе" за Стефан Стамболов


Мишев, Радослав (1994) Австрийският вестник "Нойе фрайе пресе" за Стефан Стамболов //Епохи, 1994, №1, Историческо списание на ВТУ "Св. с. Кирил и Методий", ред. Й.Андреев, Хр. Глушков..., с. 91-98, ISSN 1310-2141


 Авторът представя оригинален материал от австрийския ежедневник "Нойе фрайе пресе" от 20 август 1888 г. под заглавие "Разговор със Стамболов"Материалът е уводен и под формата на интервю със Стамболов представя тогавашната ситуация в Княжество България. материалът представлява извор за отношението на българския премиер към тогавашните актуални политически събития, политически личности и задачите пред България.
  Статия
 "Нойе фрайе пресе", Стамболов, Фердинанд, абдикация


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  24907
 Радослав Мишев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/