Development of cultural tourism in Veliko Turnovo on the exemple of the tourism exhibition “Cultural tourism”


Димитров, Слави (2019) Development of cultural tourism in Veliko Turnovo on the exemple of the tourism exhibition “Cultural tourism” SocioBrains, JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM. ISSUE 54, FEBRUARY 2019, p. 368-373 ISSN 2367-5721


 Разглеждат се възможностите за развитие на културен туризъм във Велико Търново.
  Статия
 Културен туризъм, културно наследство, туристическо изложение
 Издадено
  24906
 Слави Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/