Австрийското списание "Търговски музей" за Балканските войни (1912 - 1913 г. )


Мишев, Радослав (1994) Австрийското списание "Търговски музей" за Балканските войни (1912 - 1913 г. ) //Военноисторически сборник, 1994, № 4, с.34-40. ISSN 0204-4080


 Авторът коментира поредица материали в австрийското списание "Търговски музей" за Балканските войни. Списанието поставя акцент върху последиците от Балканските войни за търговско-икономическите и политически интереси на дуалистичната монархия.Откроени са водещите моменти на всяка статия на известни австрийски икономисти и други дейци като се изказва мнение спрямо изложените тези.
  Статия
 "Търговски музей", Австро-Унгария, Балкански войни, териториални промени, южни славяни.
 Издадено
  24904
 Радослав Мишев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/