Бисмарк на Балканите


Мишев, Радослав (1994) Бисмарк на Балканите //Епохи, 1994, №1, ред. Й.Андреев, Хр. Глушков..., с. 75-84л ISSN 1310-2141


 Изследването е изградено като съпоставителен анализ между държавно-политическите умения и постижения на Бисмарк и Стамболов. Отчетен е условния характер на анализа предвид разликата в мащабите на държавите, но са показани редица общи черти и достойнства.
  Статия
 Бисмарк, Стамболов, монархическа институция, национален интерес.


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  24903
 Радослав Мишев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/