Българският фактор в отношенията между Австро-унгарската империя и Русия в навечерието на Балканската война (1909 - 1911г. )


Мишев, Радослав (1998) Българският фактор в отношенията между Австро-унгарската империя и Русия в навечерието на Балканската война (1909 - 1911г. ) Военноисторически сборник, 1998, №4, с. 26-49, ISSN 0204-4080


 Изследването дава отговор на редица въпроси относно мястото и ролята на България в източната стратегия на двете многонационални империи. Австро-Унгария работи за предотвратяване на българо-руски пакт и Балкански съюз, докато Русия следва политика на опека над балканските славянски държави като бариера срещу германизма. Дуалистичната монархия разполага с резерв срещу България в лицето на Румъния, докато Русия разчита на евентуално българо-сръбско сближение и дори формиране на съюз. Показани са и грешките да руската дипломация по отношение на евентуален Балкански съюз.
  Студия
 Австро-Унгария, Русия, България, Балкански съюз


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  24898
 Радослав Мишев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/