Wiederherstellung und politischer Aufbau des Bulgarischen Staates 1878 - 1914


Мишев, Радослав (1998) Wiederherstellung und politischer Aufbau des Bulgarischen Staates 1878 - 1914 //Miscellanea Bulgarica 12. Bulgarisch-oesterreichische Beziehungen 1878-1896, Wien, 1998, s. 14-17. Einzelbande/Artikel ACO 2505850; ACO 0031594, Zitierlink http://data.onb.ac.at/rec/ ACO 2505850


  Разглеждат се основните етапи в развитието на българската държава след Освобождението до Първата световна война. През първия етап 1878-1894 г. акцентът пада върху конституиранетона държавата, изграждането на парламентарната и политическа система и отстояване на Съединението и начало на модернизацията, то през втория етап на преден план излизат модернизацията, европеизацията и интензивен стремеж да България да бъде субект в международната политика.
  Дисертация
 България, модернизация, Стефан Стамболов, "български бурни времена"


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  24897
 Радослав Мишев

2. (09.07.2007)

1. Lalkov, M. Wechselbeziehungen in naher und ferner Vergangenheit. - Miscellanea Bulgarica 12. Bulgarisch-oesterreichische Beziehungen 1878-1996.-Wien, 1998, cit. s. 11-12. Einzelbande/Artikel ACO 2505850; ACO 0031594, Zitierlink http://data.onb.ac.at/rec/ ACO 2505850

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/