Обучението по четене на английски език като чужд език в началната училищна степен.


Кънева, Пенка (2007) Обучението по четене на английски език като чужд език в началната училищна степен. В: Начално образование, 2007, кн. 4, с. 3-11. ISSN 0204-4951. СПРАВКА: Списък на съвременни български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна и нформация. ПЕДАГОГИКА: месечно научно-теоретично списание. – София: МОН, 1991- Заб.: Обединява от 2012 Начално образование -ISSN 0204-4951 и Предучилищно възпитание - ISSN 0204-7004. COBISS.BG-ID1174650852


 
  Статия
 
 Издадено
  24896
 Пенка Кънева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/