Обучението по четене на английски език като чужд език в началната училищна степен. – Начално образование, 2007, кн. 4, с. 3-11. ISSN 0204-4951


Кънева, Пенка (2007) Обучението по четене на английски език като чужд език в началната училищна степен. – Начално образование, 2007, кн. 4, с. 3-11. ISSN 0204-4951 Обучението по четене на английски език като чужд език в началната училищна степен. – Начално образование, 2007, кн. 4, с. 3-11. ISSN 0204-4951


 
  Статия
 
 Издадено
  24896
 Пенка Кънева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/