Експериментът на дуализма в Австро-Унгария


Мишев, Радослав (1999) Експериментът на дуализма в Австро-Унгария //,Епохи, 1999, № 1-2, ред. Й. Андреев, Хр. Глушков, И. Тодоров..., с. 105-122, ISSN 1310-2141


 Статията изяснява предисторията, предпоставките и същността на дуалистичния модел на Австро-Унгария от 1867 г. Проследяват се различните позиции при перипетиите на неговото установяване, както и автономните и общоимперски ведомства. Въпреки сравнително продължителното съществуване на дуализма той си остава, макар и привлекателен, експеримент поради противоречие с националистическия взрив на епохата
  Статия
 дуализъм, експеримент, делегации, триединна държава


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  24895
 Радослав Мишев

1. Лечев В. Корабоплаването по Дунав и Черно море в политиката на Австро-Унгария 1914-1918. - В.Търново, Издат. "Астарта", 2005 г. 427 с., цит. с. 358, ISBN 954-8324--79-2

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/