Турски дипломатически документи за проблемите и характера на населението в Европейска Турция през 1910 г.


Мишев, Радослав (2000) Турски дипломатически документи за проблемите и характера на населението в Европейска Турция през 1910 г. //Македонски преглед, 2000, №2, с. 131-138, ISSN 0861-2277


 Статията се базира на рапорт на турския пълномощен министър в София от 1910 г. Направен е авторски коментар на българо-турските отношения и се уточнява, че в официалния дипломатически документ на Османската империя са наясно с българския характер на преобладаващото население в Македония.
  Статия
 Европейска Турция, младотурски кабинет, Македония, Цариград.


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  24893
 Радослав Мишев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/