Австро-унгарската политика към България в навечерието на Анексионната криза (1906 - 1908 г. )


Мишев, Радослав (2001) Австро-унгарската политика към България в навечерието на Анексионната криза (1906 - 1908 г. ) //Историкът. Гражданин и учен. Сборник в чест на акад. Илчо Димитров, Унив. изд. "Св. Климент Охридски,съст. Н. Аврейски, Т. Попнеделев, ред. М. Милчева, София 2001, с. 289 - 301, ISBN 954-07-1575-X


 Авторът определя навечерието на Анексионната криза от 1908-1909 г. като време на сложно и ускорено развитие на международните отношения. Австро-Унгария не проявява склонност да подпомогне удовлетворяването на българските искания в Европейска Турция, но българските сондажи за независимост на Княжеството печелят благосклонността на Виена, което представлява край на Австро-руското споразумение за статуквото и заедно с други причини предопределя бъдещата анексия на Босна и Херцеговина и провъзгласяването независимостта на България
  Статия
 Анексионна криза, статукво, Австро-Унгария, България,


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  24891
 Радослав Мишев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/