Misev, Radoslav. Der Balkan - Pulverfass oder Schuld und Sühne der europäischen Diplomatie?


Мишев, Радослав (2001) Misev, Radoslav. Der Balkan - Pulverfass oder Schuld und Sühne der europäischen Diplomatie? // Pulverfass Balkan : Mythos oder Realität : Intern. Symposium. Rousse, Okt. 1998. St. Ingbert, 2001, Penka Angelova, Judith Veichtlbauer (Hrsg.) p. 223-232. ISBN 3-86110-274-9


 Проследяват се в съпоставителен план политическите, национални и военни конфликти на Балканите и в Централна Европа, като така се аргументира тезата, че междуособиците в Югоизточна Европа не са нито количествено повече, нито по-различни от подобни в Средна и Западна Европа.
  Статия
 Балкани, "барутен погреб", , Елзас, Лотарингия, Германия, Франция


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  24887
 Радослав Мишев

1. Angelova, Penka. Identitäten in Bulgarien zwischen Fremd- und Selbstbestimmung - Identitätsdiskurse. // Trans : Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften, 2006, № 16, цит. на < http://www.inst.at/trans/16Nr/14_6/angelova16.htm> (09.07.2007) ISSN 1560-182X

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/