Рецензия на „Кратки записки по педагогика (учебно помагало)” - Антония Кръстева. - Педагогически алманах, В. Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2007, 15 (1), с. 353-356, ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print). COBISS.BG-ID 1181120740


Попова, Любомира (2007) Рецензия на „Кратки записки по педагогика (учебно помагало)” - Антония Кръстева. - Педагогически алманах, В. Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2007, 15 (1), с. 353-356, ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print). COBISS.BG-ID 1181120740 Педагогически алманах, В. Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2007, 15 (1), с. 353-356, ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print). COBISS.BG-ID 1181120740


 
  Рецензия
 
 Издадено
  24886
 Любомира Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/