Съвременни измерения на дейността а класния ръководител. - Сб. от Научна конференция с международно участие "25 години Педагогически факултет", Науч. ред. Розалия Кузманова, В. Търново 6-7 ноември 2009, В. Търново: Фабер, 2010, с.137-142, ISBN 978-954-400-422-4


Попова, Любомира (2009) Съвременни измерения на дейността а класния ръководител. - Сб. от Научна конференция с международно участие "25 години Педагогически факултет", Науч. ред. Розалия Кузманова, В. Търново 6-7 ноември 2009, В. Търново: Фабер, 2010, с.137-142, ISBN 978-954-400-422-4 Сб. от Научна конференция с международно участие "25 години Педагогически факултет", Науч. ред. Розалия Кузманова, В. Търново 6-7 ноември 2009, В. Търново: Фабер, 2010, с.137-142, ISBN 978-954-400-422-4


 
  Статия
 
 
  24879
 Любомира Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/