Хабсбургите и Германския въпрос 1815 - 1871


Мишев, Радослав (2003) Хабсбургите и Германския въпрос 1815 - 1871 В: История: Общество: Религия, Шумен, 2003, ред. Н. Неделчев, В. Бонева, ISBN 954-577-151-8, с. 114 - 140


 Публикацията проследява хронологично и в проблемна наситеност развитието на Германския въпрос през XIX век в контекста на политиката на Виена. Представено е съперничеството между консервативната имперска доктрина на Метерних и политиката на Прусия в борбата за господство в Германия. Показан е възходът на националната идея на Бисмарк в Прусия и последна сметка налагането на Прусия .
  Студия
 Австрийска империя, Прусия, Бисмарк, Метерних, Кьонинггрец


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  24877
 Радослав Мишев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/