В приказния свят приказни игри (съавтор с Лучия Ангелова и Николай Цанев), сп. Предучилищно възпитание, кн.7/2004, 20-26 стр, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1165008868


Легкоступ, Пламен (2004) В приказния свят приказни игри (съавтор с Лучия Ангелова и Николай Цанев), сп. Предучилищно възпитание, кн.7/2004, 20-26 стр, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1165008868 София


 Концептуално е обосновано учебното помагало за детската градина "Приказни игри"
  Статия
 учебно помагало, детска градина, Приказни игри
 
  24876
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/