За смъртта и възнесението на св. Богородица или Успение Богородично (15 август). Събитието и преданието. Химнографията. Текстът на стихирата "Богоначалным мановением".


Мечкова, Клара (2003) За смъртта и възнесението на св. Богородица или Успение Богородично (15 август). Събитието и преданието. Химнографията. Текстът на стихирата "Богоначалным мановением". Духовна култура, 2003. 2003, 8, с. 7-15. ISSN 0324-1173 COBISS.BG-ID 1162274276


 Темата за смъртта и възнесението на пресв. Богородица осмисля 15-тия ден на м. август в православния църковен календар. Статията проследява интерпретацията й последователно в: църковното предание, химнограхията за празника и в стихирата "Богоначалным мановением...", заела едно от най-почетните, дори най-почетното място сред песнопенията в богослужението за Успение Богородично.
  Статия
 св. Богородица


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  2487
 Клара Мечкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/