ИЗБОРИ И РЕФОРМИ ПРЕЗ 1947-1952 ГОДИНА


Галунов, Тодор (2018) ИЗБОРИ И РЕФОРМИ ПРЕЗ 1947-1952 ГОДИНА БЪЛГАРИЯ 140 ГОДИНИ МОДЕРНА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВНОСТ, с. 66-77. Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност 1 юни 2018 г., УНСС Предпечатна подготовка Виолета Здравкова ISBN 978-619-232-151-2


 Разглеждат се първите стъпки на преход към "социалистическа изборна система". Очертават се и абсурдите на тогавашния преход, в който избори се правят без право да избираш.
  Статия
 парламент, избори, пропорционална, конституция, партии, закон.
 Издадено
  24869
 Тодор Галунов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/