Изобразително изкуство за III клас (съавтор с Лучия Малинова Ангелова), второ преработено издание, Одобрен със заповед N РД 09-321/07.03.2008 г. на МОН, София, изд. Просвета, 2008, 92 стр., ISBN 978-954-01-2092-8; COBISS.BG-ID 1228091108


Легкоступ, Пламен (2008) Изобразително изкуство за III клас (съавтор с Лучия Малинова Ангелова), второ преработено издание, Одобрен със заповед N РД 09-321/07.03.2008 г. на МОН, София, изд. Просвета, 2008, 92 стр., ISBN 978-954-01-2092-8; COBISS.BG-ID 1228091108 изд. Просвета


 Учебник по Изобразително изкуство за III клас, второ преработено издание
  Учебник / Учебно помагало
 Учебник, Изобразително изкуство, III клас
 Издадено
  24864
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/