Книга за учителя по изобразително изкуство за IV клас (съавтор с Лучия Малинова Ангелова), второ преработено издание, София, изд. Просвета, 2009, 80 стр., ISBN 978-954-01-2236-6; COBISS.BG-ID 1229351908


Легкоступ, Пламен (2009) Книга за учителя по изобразително изкуство за IV клас (съавтор с Лучия Малинова Ангелова), второ преработено издание, София, изд. Просвета, 2009, 80 стр., ISBN 978-954-01-2236-6; COBISS.BG-ID 1229351908 изд.Просвета


 Книга за учителя по изобразително изкуство за IV клас, второ преработено издание
  Учебник / Учебно помагало
 Книга за учителя, изобразително изкуство, IV клас
 Издадено
  24863
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/