Изобразително изкуство за IV клас (съавтор с Лучия Малинова Ангелова), Одобрен със заповед N РД 09-216/03.02.2009 на МОН, второ прераб. издание, София, изд. Просвета, 2009, 92 стр., ISBN 978-954-01-2235-9; COBISS.BG-ID 1230217444


Легкоступ, Пламен (2009) Изобразително изкуство за IV клас (съавтор с Лучия Малинова Ангелова), Одобрен със заповед N РД 09-216/03.02.2009 на МОН, второ прераб. издание, София, изд. Просвета, 2009, 92 стр., ISBN 978-954-01-2235-9; COBISS.BG-ID 1230217444 София, изд. Просвета


 Учебник по Изобразително изкуство за IV клас, второ преработено издание.
  Учебник / Учебно помагало
 Учебник, Изобразително изкуство, IV клас
 Издадено
  24862
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/