Изобразително изкуство за II клас (съавтор с Лучия Ангелова), [2.] прераб. изд, Одобрен със заповед N РД 09-322/07.03.2008 г. на МОН, София, изд. Просвета, 2008, ISBN 978-954-01-1933-5; COBISS.BG-ID 1228549604


Легкоступ, Пламен (2008) Изобразително изкуство за II клас (съавтор с Лучия Ангелова), [2.] прераб. изд, Одобрен със заповед N РД 09-322/07.03.2008 г. на МОН, София, изд. Просвета, 2008, ISBN 978-954-01-1933-5; COBISS.BG-ID 1228549604 София, изд. Просвета


 Учебник по Изобразително изкуство за 2-ри клас. Второ преработено издание! Концепцията за учебника включва изграждане на педагогически стратегии опиращи се на комплексното въздействие на изобразителното изкуство чрез системни подходи, при които се отчитат интеграционни знания, съдействащи за художествено-изобразителните дейности на учениците и тяхното интелектуално развитие.
  Учебник / Учебно помагало
 Учебник, Изобразително изкуство, 2-ри клас
 Издадено
  24861
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/