Преподавателите на Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий" (1963-2013) / [ред. кол. Пламен Легкоступ - отг. ред. ... и др.], (предговор), В. Търново, изд. Фабер, 2013, 5-6 стр., 636 стр., ISBN 978-619-00-0054-9; COBISS.BG-ID 1266337252


Легкоступ, Пламен (2013) Преподавателите на Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий" (1963-2013) / [ред. кол. Пламен Легкоступ - отг. ред. ... и др.], (предговор), В. Търново, изд. Фабер, 2013, 5-6 стр., 636 стр., ISBN 978-619-00-0054-9; COBISS.BG-ID 1266337252 изд. Фабер, Велико Търново


 Каталогът "Преподавателите на Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий" включва почти всички преподаватели работили във ВТУ от създаването му през 1963 до честването на 50 годишния юбилей през 2013 г.
  Част от книга / Глава от книга
 Преподаватели, Великотърновски университет, Св. Св. Кирил и Методий, юбилей, 1963-2013
 Издадено
  24859
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/