Tearhio nevmati в контекста на песнопенията за Успение Богородично.


Мечкова, Клара (2000) Tearhio nevmati в контекста на песнопенията за Успение Богородично. Българско музикознание, 2000, 2, с. 63-70. ISSN 0204-823X COBISS.BG-ID 1142896356


 -
  Статия
 Tearhio nevmati
 Издадено
  2485
 Клара Мечкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/