Социална норма и чувство за вина


Тасевска, Даниела (2001) Социална норма и чувство за вина Сб. „Общества в преход – теория и практика“, Велико Търново, с.136 -145 ISВN 954-90635-6-9, УДК 321.7(063), 316.32(063), 316.647.5(063) COBISS.BG-ID1039394788, НРС 878


 
  Доклад
 
 Издадено
  24848
 Даниела Тасевска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/