Телефонно консултиране: Ръководство за доброволци на екстремна телефонна линия


Тасевска, Даниела (2004) Телефонно консултиране: Ръководство за доброволци на екстремна телефонна линия В. Търново : Европ. информ. център, 2004 ([В. Търново : БИ]) ISBN 954-90888-5-5 COBISS.BG-ID 1041880036


 Примери за процесуални думи; Типология в зависимост от предпочитаната репрезентативна система; Упражнения за усвояване на трите позиции на възприятието; Речник на използваните термини.
  Книга
 насилие, превенция, дистантно консултиране


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  24846
 Даниела Тасевска

1. Цитирано от: Телефонно консултиране: Ръководство за доброволци на екстремна телефонна линия / Огнян Никитов, Даниела Дерменджиева. В. Търново: Европ. Информ. Център, 2004 ([В. Търново : БИ]), стр.117, ISBN 954-90888-5-5 COBISS.BG-ID 1041880036 Цитирано в: Хаджийски М. Теория и практика на психологическото консултиране. Изд. „Фабер“, 2014, с. 100. ISBN 978-619-00-0011-2 COBISS.BG-ID 1261543652

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/