Възрожденски извори за осмогласната "Слава и ныне" на "Господи воззвах" - "Богоначалным мановением" на 15 август, Успение Богородично.


Мечкова, Клара (1993) Възрожденски извори за осмогласната "Слава и ныне" на "Господи воззвах" - "Богоначалным мановением" на 15 август, Успение Богородично. Духовна култура, 1993, 8, с. 18-20. ISSN 0324-1173 COBISS.BG-ID - 1129143268


 Материалът е тип извороведческо проучване. Издирени са вероятните извори за българските версии на осмогласната "Слава и ныне" на "Господи воззвах" - "Богоначалным мановением..." (15 август). Определен е броят и взаимоотношенията им; очертана и аргументирана е наобходимостта от привличане на конкретен сравнителен материал.
  Статия
 възрожденски извори
 Издадено
  2484
 Клара Мечкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/