Критерии за анализ на учебници по технологично обучение – обобщаване на студентски опит. – Педагогически алманах, 2007, XIV(1-2), с. 204-211. Print ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1181113828


Симеонова, Катя (2007) Критерии за анализ на учебници по технологично обучение – обобщаване на студентски опит. – Педагогически алманах, 2007, XIV(1-2), с. 204-211. Print ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1181113828 Велико Търново


 Въз основа на проведено изследване в период от няолко години се прави обобщаване на студентското мнение относно учебниците на началните ученици по домашен бит и техника. Извеждат се критерии от многобройни анализи в четирите класа на началния училищен етап.
  Статия
 критерии, анализ на учебници, технологично обучение, студентски опит
 Издадено
  24837
 Катя Симеонова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/