Отчет на проф. д.п.н. Пламен Анатолиев Легкоступ - ректор на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" за развитието на Университета през периода от 17.05.2011 до 25.05.2015 година [Електронен ресурс], В. Търново : Фабер, 2015, 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см, ISBN 978-619-00-0245-1; COBISS.BG-ID 1271955940


Легкоступ, Пламен (2015) Отчет на проф. д.п.н. Пламен Анатолиев Легкоступ - ректор на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" за развитието на Университета през периода от 17.05.2011 до 25.05.2015 година [Електронен ресурс], В. Търново : Фабер, 2015, 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см, ISBN 978-619-00-0245-1; COBISS.BG-ID 1271955940 издателство Фабер


 
  Доклад
 
 Издадено
  24833
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/