Съвместно обучение на студенти и ученици при изследване на проблемно-субектното пространство чрез технологично обучение. – Начално образование, 2004, (2), с. 21-28. Print ISSN 0204-4951. COBISS.BG-ID 1163130596


Симеонова, Катя (2004) Съвместно обучение на студенти и ученици при изследване на проблемно-субектното пространство чрез технологично обучение. – Начално образование, 2004, (2), с. 21-28. Print ISSN 0204-4951. COBISS.BG-ID 1163130596 София


 
  Статия
 
 Издадено
  24831
 Катя Симеонова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/