Търновският музикоучител Давид Тулешков. - Българско музикознание, 1990, 3, с. 103-105. print ISSN 0204-823X


Мечкова, Клара (1990) Търновският музикоучител Давид Тулешков. - Българско музикознание, 1990, 3, с. 103-105. print ISSN 0204-823X Българско музикознание, 1990, 3, с. 103-105. print ISSN 0204-823X


 Статията излага откритите биографични данни за Давид Толешков и описва неговото творчество, обхващащо седем ръкописа. Главно място сред тях заема певческият сборник "Черковен цвят". Творчеството на Давид Толешков е много интересен извор за изследване на един от най-значителните проблеми на българското Възраждане - преминаването от средновековна музика и мислене към музикалното мислене на Новото време.
  Статия
 Давид Толешков
 Издадено
  2483
 Клара Мечкова

3. Борисов, Ивайло. Сто години от кончината на Търновския музикоучител Давид Тулешков, 2018. https://www.pravoslavie.bg/%d0%9c%d1%83%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%b0/100-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f-%d0%bc%d1%83/

2. Хърков Стефан. Църковнопевчески школи – средища на българското църковно пеене през Възраждането. - Българско музикознание, 2007, 3 – 4, с. 210-220. ISSN 0204 - 823X. Страница: 213.

1. Тончева, Елена. Православната музика в България – музикални паметници с невмена нотация. София, 2006, с. 231-302. – В: Флорос, Константин. Въведение в невмознанието. Средновековни нотни системи. София, 2006. ISBN: 978-954-8594-03-5. Страница: 264.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/