Търновският музикоучител Давид Тулешков


Мечкова, Клара (1990) Търновският музикоучител Давид Тулешков Българско музикознание, 1990, 3, 103. ISSN 0204-823X


 Статията излага откритите биографични данни за Давид Толешков и описва неговото творчество, обхващащо седем ръкописа. Главно място сред тях заема певческият сборник "Черковен цвят". Творчеството на Давид Толешков е много интересен извор за изследване на един от най-значителните проблеми на българското Възраждане - преминаването от средновековна музика и мислене към музикалното мислене на Новото време.
  Статия
 Давид Толешков
 Издадено
  2483
 Клара Мечкова

1. Стефан Хърков, Църковнопевчески школи – средища на българското църковно пеене през Възраждането, БМ, 3 – 4, 2007, с. , с. 213, бел. 25

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/