Историческо развитие на теорията за предприемачеството. – В: Сборник на НВУ „Васил Левски“, 2010 г. Ред. майор И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2010, том 10, с. 87-107. ISSN 1314-1937. COBISS.BG-ID - 1237830884


Симеонова, Катя (2010) Историческо развитие на теорията за предприемачеството. – В: Сборник на НВУ „Васил Левски“, 2010 г. Ред. майор И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2010, том 10, с. 87-107. ISSN 1314-1937. COBISS.BG-ID - 1237830884 Велико Търново


 В студията се прави обзор на историческото развитие на теорията за предприемачеството като дейност и на предприемача като личност, която създава стойност за обществото. Проследява се развитието на основните характеристики на предприемчивата личност според авторите на концепциите.
  Студия
 предприемачество, развитие
 Издадено
  24828
 Катя Симеонова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/